Hem

Anmäl deltagande

Allmän info

Program

Hotell

Tidigare

Kontakt

Program

Torsdag 25 januari 2018

13:00–14:00 Pass 1. Aulan, Öppnande.

 

Suzanne Osten, författare, dramatiker:
Barndom och kreativitet
 

14:10–15:00 Pass 2. Sex parallella seminarier

 

2:1 Anna Kåver, leg. psykoterapeut, författare: Oro - att leva med tillvarons ovisshet. En utmaning även för unga vuxna.

2:2 Nora Rustad, leg. psykoterapeut, Johnny Pettersen, leg. psykoterapeut, Oslo: Erfaringer og utfordringer med å drive gruppeanalytisk gruppepsykoterapie med unge vuxne.

2:3 Linda Jonsson, socionom, lektor vid Barnfrid, Linköpings Universitet: Unga, sex och sexuella övergrepp via nätet.

2:4 Gisela Blomquist, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker, Mottagningen för unga vuxna, Psykiatri Norra, Stockholm: Psykoanalysen med en 23-årig man fixerad vid sin dator.

2:5 Anna Törnquist, leg. psykoterapeut, SAPU, Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling: Om handledning av leg. psykoterapeuter som arbetar med unga vuxna.

2:6 Lilian Pohlkamp, leg. psykoterapeut: Tiogångers psykoterapi med unga vuxna. Aspekter av ambivalens.

 

15:00–15:40 Fika. Utställningar

 

15:40–16:30 Pass 3. Aulan

 

Åsa Nilsonne, psykiater, leg. psykoterapeut, författare, seniorprofessor KI: Varifrån skall förändring komma? Mediciner mot att vara ung?
 

16:45–17:35 Pass 4. Sex parallella seminarier

 

4:1 Allan Linnér, radiopsykolog, leg. psykolog, leg. psykoterapeut: Samtal som förändrar.

4:2 Lisa Koser, leg. psykoterapeut, Susan Hanshoff, leg. psykoterapeut, Ungavuxna Krica: Narrativ praxis i psykoterapi med unga – en workshop om berättelsernas betydelse i psykoterapirummet.

4:3 Sotiris Greveniotis, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker, Lidingö psykiatri: Tankar kring bedömningssamtal och psykoterapeutiska samtal med unga vuxna.

4:5 Ullabritt Bodlund, leg. psykoterapeut, Stockholm: Hur tänkandet kan gestalta sig hos en ung psykotisk/schizofren man under 10 år i psykoterapi.

4:6 Anders Jacobsson, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker, Ericastiftelsen, Stockholm: DIT–”Dynamic Interpersonal Therapy”. En ny psykodynamisk korttidsterapi lämplig för ungdomar.

 

18:15 Middag (föranmälan behövs)

 

Fredag 26 januari 2018

9:00–9:50 Pass 5. Sex parallella seminarier

 

5:1 Katja Bergsten, leg. psykoterapeut, forskare, Uppsala: Våga vara, våga veta, våga vilja–om skam och utveckling hos unga vuxna.

5:2 Tom Pakkanen, rättspsykolog, leg. psykolog: Hur förebygga grovt våld i skolan – lärdomar från Finland.

5:3 Henric Swanström, leg. psykoterapeut, enhetschef, Gisela Blomquist, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker, Mottagningen för unga vuxna, Psykiatri Norra, Stockholm: Hur stå upp för det utvecklingspsykologiska perspektivet i psykiatrin, speciellt i arbetet med unga vuxna.

5:4 Henrik Lennartsson, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker: Reflektioner om identitet och självbild utifrån psykoterapier med drygt 20 år gamla unga vuxna.

5:5 Eva Tillberg, leg. psykoterapeut, Ungavuxna, Krica: Psykoterapirummet som en tillväxtplats för unga på väg.

5:6 Britt Jonsson, socionom, fil.dr. i socialt arbete: Barnbyn Skå – minnet och uppföljningen.

 

9:50–10:30 Paus. Fika, utställningar.

 

10:30–11:45 Pass 6. Aulan

 

Mats Wahl, författare, dramatiker: Att vilja bli som andra – att vilja slippa bli som andra.
 

11:45–13:00 Lunch

 

13:00–13:50. Pass 7. Sex parallella seminarier

 

7:1 Liria Ortiz, leg. psykoterapeut, författare: Motiverande samtal med ungdomar.

7:2 Åsa Kruse, leg. psykoterapeut: Att sätta gränser för sig själv och andra.

7:3 Sara Ytterbrink, leg. psykolog: HBTQ-kunskap och ett inkluderade bemötande.

7:4 Ninni Rehnberg, leg. psykoterapeut, Helsingfors: Om en sångkör för unga vuxna med social fobi och om den finska statens satsningar på konst och mental hälsa.

7:5 Camilla von Below, leg. psykoterapeut: Terapi som inte hjälpte – vad kan vi lära oss av unga vuxna patienters erfarenheter?

7:6 Carola Dieng, socialpedagog, Krica Stöd- och behandlingsteam: Traumamedveten omsorg om ensamkommande. Vilka problem uppstår?

 

14:00–14:50 Pass 8. Aulan

 

Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog, författare: Det lågaffektiva bemötandet av unga vuxna.
 

14:50–15:00 Avslutning i Aulan.

 


 

 

Välkomna önskar
Andreas och Maria

 

UngaVuxna-dagarna

 

arrangeras av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-02-12 © UngaVuxna-dagarna/mbj
 

www.ungavuxnadagarna.se

info@ungavuxnadagarna.se